Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.dr. M.I. Veldt-Foglia

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.dr. M.I. Veldt-Foglia "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid wetgevingsadviescommissie
Instantie
wetgevingsadviescommissie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Commissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Expert in Roemenië voor project tzv. invoering nieuw Wetboek van Sr/Sv
Instantie
Ministerie van Buitenlandse Zaken (NL)/Ministerie van Justitie (Roemenië)
Plaats
Roemenië
Datum ingang
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van Buitenlandse Zaken (NL) /Justitie (Roemenië)
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter werkgroep Europees strafrecht. Lovs
Instantie
werkgroep Europees strafrecht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
werkgroep
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Commissie Meijers
Instantie
De Permanente commissie van deskundigen in het internationale vreemdelingen, vluchtelingen en strafrecht
Plaats
Den Haag/Utrecht
Datum ingang
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Het doel van de Commissie Meijers is adviezen te geven over Europese voorstellen op het terrein van het internationale vreemdelingenrecht en strafrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Medewerker NTER (tijdschrift)
Instantie
Boom Juridische Uitgevers
Plaats
thuis
Datum ingang
12-06-2003
Soort bedrijf/instantie
schrijven van bijdragen en het aandragen van auteurs voor artikelen, Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
30-09-2010
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
17-07-2003
Datum eind
31-12-2005
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)