Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. R. Noordam

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. R. Noordam "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-08-2015

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-08-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-07-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-11-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
31-10-2005
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
23-02-1990
Datum eind
30-04-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
09-03-1990
Datum eind
31-12-1998
Functie
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-02-1988
Datum eind
08-03-1990
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
23-01-1985
Datum eind
08-03-1990
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
10-01-1984
Datum eind
22-01-1985
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
22-02-1984
Datum eind
22-01-1985
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
15-09-1977
Datum eind
09-01-1984

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)