Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. P. de Haan

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. P. de Haan "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-06-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Voorschot
Plaats
Voorschoten
Datum ingang
30-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Een project (ouderinitiatief) voor wonen, werken en begeleiding van 16 jongvolwassenen met autisme en een andere beperking
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de nakijkcommissie van de Kinder- en jongerenrechtswinkel
Instantie
Kinder- en jongerenrechtswinkel
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Kinder- en jongerenrechtswinkel
Bezoldigd
Nee
Functie
Plv. voorzitter klachtencommissie
Instantie
Klachtencommisssie GGZ Delfland
Plaats
Delft
Datum ingang
01-06-2004
Soort bedrijf/instantie
GGZ-instelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2015
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
15-03-2001
Datum eind
31-01-2010
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2000
Datum eind
14-03-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)