Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.J. De Haan-Boerdijk

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.J. De Haan-Boerdijk "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie
Instantie
De Kijvelanden te Poortugaal
Plaats
Poortugaal
Datum ingang
01-02-2014
Soort bedrijf/instantie
forensische kliniek (FPK)
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Castle Craig
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2011
Soort bedrijf/instantie
Verslavingsbehandelingsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter College van Beroep
Instantie
Stichting Tuchtrechtspraak Mediation
Plaats
Den Haag
Datum ingang
15-02-2011
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Delta Psychiatrisch Centrum (Antes)
Plaats
Poortugaal
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Psychiatrisch Ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie voor de rechtspraak Zorgverzekering
Instantie
Stichting Samenwerkende Instellingen Jeugdtandverzorging
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1987
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-03-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
23-09-1999
Datum eind
28-02-2009
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
07-07-1994
Datum eind
20-09-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
02-07-1993
Datum eind
31-08-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)