Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.C.M. van Dijk

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.C.M. van Dijk "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de geschillencommissie
Instantie
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Plaats
Den Haag
Datum ingang
14-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Onafhankelijk klachteninstituut tbv particulieren
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht van het Europadebat
Instantie
Raad van Toezicht
Datum ingang
01-05-2006
Soort bedrijf/instantie
Raad van Toezicht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid bezwaaradviescommissie
Instantie
ACM (Overheid-Autoriteit-Consument en Markt)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
was Nederlandse mededingingsautoriteit die is opgegaan in de ACM
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid bezwaaradviescommissie
Instantie
Bezwaaradviescommissie Nederlandse Mededingingsautoriteit
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Bezwaaradviescommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
14-11-1996
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
15-03-2001
Datum eind
30-04-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
14-01-1998
Datum eind
14-03-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)