Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.A.F. Tan-de Sonnaville

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.A.F. Tan-de Sonnaville "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Tuchtraad Financiële Dienstverlening (assurantiën)
Instantie
Financiële Dienstverlening(assurantiën)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Financiële Dienstverlening
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter
Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-1998
Soort bedrijf/instantie
Medisch Tuchtcollege
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
16-09-2004
Datum eind
28-02-2007
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
11-12-1991
Datum eind
15-09-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
25-02-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
10-01-1985
Datum eind
10-12-1991
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
06-12-1983
Datum eind
09-01-1985
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-1977
Datum eind
05-12-1983

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)