Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.A.C.L.M. Bonn

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.A.C.L.M. Bonn "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Raadadviseur bij de sector straf- en sanctierecht van de directie Wetgeving
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1979

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Gezelschap voor internationaal strafrecht (onbezoldigd)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Gezelschap voor internationaal strafrecht (onbezoldigd)
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Redacteur Schuurmans en Jordans editie
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1991
Datum eind
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
18-07-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)