Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Moussault

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Moussault "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-07-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
Haagse wijk en woonzorg
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2012
Soort bedrijf/instantie
Klachtencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Klachtencommissie HWW
Instantie
Den Haag
Datum ingang
01-03-2012
Datum eind
01-05-2013
Soort bedrijf/instantie
HWW
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter College Beroep Examens (CBE)
Instantie
CBE
Plaats
Delft
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
College
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
16-04-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
15-04-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
15-04-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
30-11-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
30-06-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
30-06-2003
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
30-09-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-12-1998
Datum eind
30-09-2001
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-1995
Datum eind
30-09-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)