Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Jongeneel-van Amerongen

Rechtshof Den Haag

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Jongeneel-van Amerongen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Co├Ârdinerend raadadviseur
Instantie
Sector straf- en sanctierecht, ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Den Haag

Nevenbetrekkingen

Functie
Hoofd afdeling bestuurlijke en juridische zaken
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2012
Soort bedrijf/instantie
DGRR/ Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter diaconie
Instantie
Protestantse kerk Amstelveen
Plaats
Amstelveen
Datum ingang
01-06-2010
Datum eind
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Kruiskerk Amstelveen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
28-10-2008
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)