Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. K. Schaffels

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. K. Schaffels "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-05-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
P.I. Alphen aan den Rijn
Plaats
Alpen aan den Rijn
Datum ingang
01-09-2010
Soort bedrijf/instantie
P.I. Alphen aan den Rijn
Bezoldigd
Nee
Functie
Extern 3e Lid - Meldpunt Klokkenluidersregeling
Instantie
Amphia-ziekenhuis
Plaats
Breda
Datum ingang
22-03-2010
Soort bedrijf/instantie
Amphia-ziekenhuis
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent RC-cursus getuigenverhoor
Instantie
SSR
Plaats
-
Datum ingang
01-04-2005
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid - Portefeuilles Opleiding & Ontwikkeling, Wetenschappelijke Commissie en (per 01/12/11) Penningmeester
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
Plaats
Landelijk
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Hill Tribe Legal Promotion Project (afdeling mensenrechten OIPP i.s.m. Stichting Microjustice Thailand)
Datum ingang
01-04-2012
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting Micro Justice Thailand
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-04-2014
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
31-12-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)