Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. I.M. Davids

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. I.M. Davids "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid LSA Geschillencommissie Declaraties
Instantie
Vereniging van Letselschade Advocaten LSA
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
16-09-2010
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Rechtsgeleerd lid
Instantie
Veterinair Beroepscollege
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Beroepscollege
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-03-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-06-1995
Datum eind
31-12-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-06-1994
Datum eind
31-05-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-06-1994
Datum eind
31-05-1995
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-1988
Datum eind
31-05-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)