Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. I.E. De Vries

Rechtshof Den Haag

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. I.E. De Vries "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Geschillencommsie voor beroep en bedrijf Energie
Plaats
Den Haag/Utrecht
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Geschillencommissie voor Consumentenzaken Reizen en Energie en Water
Plaats
Den Haag/Utrecht
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Gschillencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Pati├źnten van Parnassia
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1993
Soort bedrijf/instantie
Klachtencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Adviescollege verloftoetsing TBS
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
01-10-2015
Soort bedrijf/instantie
Adviescollege
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent en examinator
Instantie
Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige in strafzaken van Juridisch PAO Universiteit
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-10-2012
Datum eind
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
22-03-2002
Datum eind
20-10-2007
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-07-2007
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
22-03-2002
Datum eind
31-12-2004
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
27-04-1993
Datum eind
21-03-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Alphen aan den Rijn
Datum ingang
24-04-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Leiden
Datum ingang
24-04-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
25-02-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
06-04-1987
Datum eind
26-04-1993
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
30-01-1986
Datum eind
06-04-1987
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-1981
Datum eind
05-04-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)