Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.J.M. Burg

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.J.M. Burg "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-07-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling voor rechterlijke macht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Universitair docent Internationaal Privaatrecht
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
31-10-2015
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Gastdocent internationaal privaatrecht
Instantie
Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Internationaal Privaatrecht
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
30-10-2014
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2015
Datum eind
30-06-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-06-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-06-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
31-05-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)