Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.J. Rossel

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.J. Rossel "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Auteur van publicaties op het terrein van het huurrecht
Instantie
mw.mr. H.J. Rossel
Plaats
Huisadres
Datum ingang
01-09-1995

Nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid Nieuwsbrief Huurrecht
Instantie
Euroform
Plaats
huisadres
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent onderdeel schriftelijke leergang Huurrecht
Instantie
Euroforum
Plaats
huisadres
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur van publicaties op het terrein van het huurrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
huisadres
Datum ingang
01-01-1992
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
23-12-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)