Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.D.G. Kiersch

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.D.G. Kiersch "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoofd JA-BBS/plv. directeur WBJA
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Plaats
Den Haag
Datum ingang
15-04-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lidmaatschap Raad van Advies. Adviesraad Van der Heijden Instituut
Instantie
Universiteit
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
OOR/Van der Heijden Instituut, RU Nijmegen
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid Stichting Grotius Academie
Instantie
Stichting Grotius Academie
Plaats
Utrecht/Nijmegen
Datum ingang
01-06-2010
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid en vice-voorzitter Vereeniging Handelsrecht
Instantie
Vereeniging Handelsrecht
Plaats
nvt
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Vereniging van wetenschapsbeoefenaars
Bezoldigd
Nee
Functie
Medewerker/auteur Tekst en Commentaar
Instantie
Kluwer Uitgevers
Plaats
thuiswerk
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Kluwer Uitgevers
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Lexplicatie
Instantie
Uitgeverij Kluwer
Plaats
thuiswerken
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Bestuurskamer, Sociaal-Economische Raad
Instantie
SER
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Openbaar Bestuur
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
14-01-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)