Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.C.C. Punselie

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.C.C. Punselie "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Raadadviseur
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent/auteur familierecht
Instantie
Kluwer, IMFO, Brink
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Kluwer, IMFO, Brink
Bezoldigd
Nee
Functie
Redacteur Tijdschrift Familie- en Jeugdrecht
Instantie
Uitgeverij
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactiewerk
Instantie
verschillende uitgeverijen
Plaats
Wormer
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverijen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
11-04-2001
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)