Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E. van Die

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E. van Die "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Ressorts-advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Den Haag
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
31-03-2014
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-02-2001
Datum eind
31-12-2005
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-09-1995
Datum eind
31-01-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)