Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.P.E.M. Fonteijn-van der Meulen

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.P.E.M. Fonteijn-van der Meulen "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
P.I. de Schie
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
P.I. de Schie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Rotterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid dagelijks bestuur
Instantie
Stichting Kindertehuizen Rotterdam
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Rotterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding/Stichting Kindertehuizen
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Goede doelen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Algemeen Bestuur
Instantie
Sint Laurensfonds
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-11-2009
Datum eind
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
goede doelen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2013
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-06-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
31-05-2003
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-1995
Datum eind
31-12-1998
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
26-07-1990
Datum eind
28-02-1995
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Dordrecht
Datum ingang
23-06-1987
Datum eind
25-07-1990
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Dordrecht
Datum ingang
27-11-1986
Datum eind
22-06-1987
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
26-11-1979
Datum eind
26-11-1986

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)