Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.G. Beyer-Lazonder

Rechtshof Den Haag

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.G. Beyer-Lazonder "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Pati├źnten Klachten Commissie van MCH (Medisch Centrum Haaglanden)
Instantie
Medisch Centrum Haaglanden
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Ziekenhuis
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-03-2007
Datum eind
31-01-2011
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
28-02-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
10-11-2004
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
16-01-1995
Datum eind
30-09-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
18-05-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-02-1990
Datum eind
15-01-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
11-05-1989
Datum eind
31-01-1990
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
11-05-1989
Datum eind
31-01-1990
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
17-08-1983
Datum eind
31-01-1990
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
11-05-1989
Datum eind
31-01-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)