Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.A. Joustra

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.A. Joustra "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-09-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice voorzitter van Beroep
Instantie
Kifid
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) (bindend advies)
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker
Instantie
Tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-08-2014
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
19-09-2002
Datum eind
31-12-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
09-06-2000
Datum eind
29-12-2005
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-09-1999
Datum eind
18-09-2002
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
21-09-2001
Datum eind
18-09-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)