Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. B.A. Stoker-Klein

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. B.A. Stoker-Klein "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Werkgroep Justitiepastoraat van de Protestantse Kerk Nederland
Instantie
PKN (Protestantse Kerk Nederland)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Protestantse Kerk Nederland
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
11-09-2001
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
10-08-1990
Datum eind
25-11-2003
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
20-08-1997
Datum eind
10-09-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht 's-Hertogenbosch
Datum ingang
07-09-1990
Datum eind
06-10-1997
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Boxmeer
Datum ingang
07-09-1990
Datum eind
06-10-1997
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Eindhoven
Datum ingang
07-09-1990
Datum eind
06-10-1997
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Helmond
Datum ingang
07-09-1990
Datum eind
06-10-1997
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
03-05-1991
Datum eind
19-08-1997
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-1990
Datum eind
02-05-1991
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
22-12-1982
Datum eind
31-12-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)