Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.S.I. van Delden

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.S.I. van Delden "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Auter losbladig wetboek van strafrecht en strafvordering
Instantie
SDU
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Deelredacteur
Instantie
Delikt en Delinkwent
Datum ingang
01-10-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-10-1994
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2002
Datum eind
31-12-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
30-04-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
30-04-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
03-02-1999
Datum eind
30-09-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
31-10-1997
Datum eind
02-02-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)