Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.J.M. Kaptein

Rechtshof Den Haag



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.J.M. Kaptein "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid Nederlands Helsinki Comité
Instantie
NGO
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Helsinki Comité
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2013
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
09-11-1998
Datum eind
31-12-2012
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-1997
Datum eind
30-06-2004
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
17-06-1991
Datum eind
30-06-1997
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
15-02-1990
Datum eind
16-06-1991
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
15-09-1983
Datum eind
14-02-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)