Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.E.A.M. van Waesberghe

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.E.A.M. van Waesberghe "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter bezwaarschriftencommissie wetenschappelijk personeel
Instantie
ZONMW/NWO
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
door VWS gefinancierde organisatie die onderzoek ondersteunt op het gebied van de gezondheidszorg
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
05-08-2002
Datum eind
31-08-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-04-2000
Datum eind
31-08-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
13-05-1996
Datum eind
31-03-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
12-05-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
12-05-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)