Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.D. Kiers-Becking

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.D. Kiers-Becking "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter VIE-prijs commissie
Instantie
Vereniging voor intellectuele Eigendom, Nederlandse groep van Association internationale pour la Protection
Plaats
Zeist/Den Haag
Datum ingang
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Commissie van Beroep
Instantie
Stichting Code Geneesmiddelenreclame
Plaats
Gouda/Amsterdam
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting, opgericht door brancheorganisaties in de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht/Den Haag
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut van/voor de rechterlijke macht
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Beneluxraad voor de intellectuele Eigendom
Plaats
Brussel en Den Haag
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Adviesorgaan
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Geschillencommissie
Instantie
The Law Firm School
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid redactieraad
Instantie
Domjur.nl
Plaats
Amsterdam/elders/Den Haag
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Een website betreffende jurisprudentie en publicaties over domeinnamen en NTD
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend Kroonlid
Instantie
Hof van Discipline
Plaats
Den Haag/ Den Bosch
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechtspraak
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
06-03-1998
Datum eind
30-09-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
27-07-1991
Datum eind
05-03-1998
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Gravenhage
Datum ingang
19-12-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
11-06-1990
Datum eind
26-07-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)