Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr.dr. E. Bauw

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr.dr. E. Bauw "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-07-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Raadadviseur en hoofd juridische kwaliteit en wetgevingsadvisering
Instantie
Raad voor de rechtspraak
Plaats
Den Haag

Nevenbetrekkingen

Functie
Hoogleraar rechtspleging
Instantie
Universtiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent en publicist op het gebied van civiel recht en rechtspleging
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Commissie Overheidsmediation van het Nederlands Mediation Instituut
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Co-auteur losbladige Onrechtmatige daad
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
rechter-plaatsvervanger
Instantie
rechtbank Den Haag
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
01-11-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
07-10-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
07-11-1994
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)