Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. A.H.N. Stollenwerck

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. A.H.N. Stollenwerck "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Asbestkanker
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Goede doelenstichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting tot Bevordering van de notariele Wetenschap
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Wetenschappelijk Instituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur
Instantie
SDU uitgevers te Den Haag
Plaats
huisadres
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij juridische tijdschriften en boeken
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid wetenschappelijke Advies Raad
Instantie
Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN)
Plaats
-
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
specialistenvereniging Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Bijzonder hoogleraar
Instantie
Vrije Universiteit, faculteit der rechtsgeleerdheid, afd. notarieel en fiscaal recht
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-09-2003
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Estate Planning Expert/Estate Planning College
Plaats
cursusplaats
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Hoofddocent Estate Planning
Instantie
Grotius Academie (advocatuuropleidingen via Radboud Universiteit)
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Advocatuuropleidingen
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Groesbeek
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-1990
Soort bedrijf/instantie
Goede doeleninstelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid NVvR
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1987
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
cursusplaats
Datum ingang
01-01-1986
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut Rechterlijke Macht
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent/auteur
Instantie
Kluwer Opleidingen
Plaats
huisadres en cursusplaats
Datum ingang
01-01-1986
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij en opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Regent
Instantie
Stichting Van Oordt tot Bunschoten
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Familiestichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-06-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
25-04-1995
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
05-06-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Terborg
Datum ingang
03-01-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
16-05-1993
Datum eind
10-06-1997
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
11-02-1988
Datum eind
15-05-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)