Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.dr.mr. E. Lutjens

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.dr.mr. E. Lutjens "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar
Instantie
Vrije Universiteit
Plaats
Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Advocaat
Instantie
Mens & Wisselink
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Adviseur
Instantie
Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Commissaris
Instantie
Levensverzekeringsmaatschappij DBV N.V.
Plaats
-
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoofdredacteur
Instantie
Pensioen en Praktijk (tijdschrift)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoogleraar Pensioenrecht
Instantie
Vrije Universiteit
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Raad van Toezicht NL Sporter
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid bestuur
Instantie
Vereniging van Pensioenjuristen
Plaats
-
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Hoofdbestuur
Instantie
KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie)
Plaats
-
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redacteur diverse uitgaven met name: Pensioenjurisprudentie, Pensioencompendium, Pensioenwijzer, Pensioenwetgeving
Instantie
-
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter Bestuur NWF
Instantie
Stichting Nederlands Wielren Fonds (Pensioen en overbruggingsfonds voor beroepswielrenners in Nederland)
Plaats
-
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter Commissie Jury en Reglementen (KNWU)
Instantie
-
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter werkgroep Veiligheid
Instantie
KNWU
Plaats
-
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
09-12-2002
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)