Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. S.A.W.J. Strik

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. S.A.W.J. Strik "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2015

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoofd Vaktechniek Directe Belastingen Ernst & Young Belastingadviseurs te Roterdam
Instantie
Vaktechniek Directe Belastingen Ernst & Young Belastingadviseurs
Plaats
Rotterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Presenteren fiscale internetcursus (TaxTalks)
Instantie
Licent Academy
Plaats
Hilversum
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Bedrijf organiseert cursussen
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur Cursus Belastingrecht (onderdeel vennootschapsbelasting)
Instantie
Stichting Cursus Belastingrecht
Plaats
veelal thuis
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Bedrijf geeft de cursus Belastingrecht uit
Bezoldigd
Ja
Functie
Hoofdredacteur Cursus Belastingrecht
Instantie
Wolters Kluwer
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Geven van cursussen
Instantie
SRA
Plaats
diverse
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
beroepsorganisatie voor accountants en belastingadviseurs
Bezoldigd
Ja
Functie
Geven van cursussen
Instantie
Register Belastingadviseurs
Plaats
diverse in Nederland
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Beroepsorganisatie voor belastingadviseurs
Bezoldigd
Ja
Functie
Geven van cursussen
Instantie
SOB (stichting opleiding belastingadviseurs)
Plaats
Nieuwegein, Zeist
Datum ingang
01-01-1992
Soort bedrijf/instantie
Opleiding voor de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Commissie Wetsvoorstellen NOB
Instantie
NOB
Plaats
veelal thuis
Datum ingang
01-01-1995
Datum eind
30-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Beroepsorganisatie voor belastingadviseurs
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
02-04-2003
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)