Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. L.A.C.M. van Wezenbeek

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. L.A.C.M. van Wezenbeek "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Nederlands en Europees octrooigemachtigde
Instantie
Vereenigde
Plaats
's-Gravenhage

Nevenbetrekkingen

Functie
Juridisch auteur
Instantie
Reed Elsevier
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent Octrooirecht
Instantie
Universiteit Maastricht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-11-2011
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent Octrooirecht
Instantie
Stichting GO
Plaats
Voorburg
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinsitituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Disciplinaire Raad van Beroep
Instantie
Europees Octrooibureau
Plaats
Munchen
Datum ingang
22-10-2008
Soort bedrijf/instantie
Europese instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent Octrooirecht
Instantie
CEIPI, universiteit Straatsburg
Plaats
Den Haag / Straatsburg
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter Raad van Toezicht Orde v. Octrooigemachtigden
Instantie
Raad van Toezicht van de Orde van Octrooigemachtigde member Disciplinary Committee of the European Patent Institute
Plaats
Onbekend
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
21-09-2001
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)