Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. J.J.H.M. van Gennip

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. J.J.H.M. van Gennip "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de partijcommissie Justitie en Veiligheid van de VVD
Instantie
Partijcommissie Veiligheid en Justitie VVD
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-05-2011
Soort bedrijf/instantie
Politieke partij
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter van de raad van commissarissen
Instantie
De Opvoedpoli
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-06-2009
Soort bedrijf/instantie
Zorgonderneming
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de raad van commissarissen
Instantie
Woningbouwcoöperatie Haag Wonen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2008
Soort bedrijf/instantie
Woningbouwcoöperatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
WOS
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Werkgeversorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
09-05-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)