Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. M.W.D. van der Burg

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. M.W.D. van der Burg "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Technisch en juridisch adviseur
Instantie
Octrooicentrum Nederland

Nevenbetrekkingen

Functie
Bewerker Lexplicatie deel 7.9b Europees Octrooiverdrag
Instantie
Kluwer
Plaats
Thuis
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Uitgever van toelichtingen op wetten en verdragen
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigde
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Organisatie voor de beroepsopleiding van octrooigemachtigden
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
08-02-2008
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)