Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. A.J. van Montfoort

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. A.J. van Montfoort "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Directeur (Adviesbureau op het terrein van de Jeugdzorg)
Instantie
Van Montfoort
Plaats
Woerden
Datum ingang
01-04-1996

Nevenbetrekkingen

Functie
Lector Jeugdzorg en Jeugdbeleid
Instantie
Hogeschool Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-10-2007
Soort bedrijf/instantie
Hogeschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Commissaris
Instantie
De Sluis Groep/per 1-1-2014 Ferm Werk
Plaats
Woerden
Datum ingang
01-08-2006
Soort bedrijf/instantie
Sociale Werkvoorziening
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
11-12-1996
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)