Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. A.J. Berends

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. A.J. Berends "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Specialist
Instantie
Ministerie van Financiën
Plaats
Den Haag

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid redactieraad
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Tijdschrift voor Insolventierecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
04-11-2011
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
De Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de redactie Netherlands International Law Review
Instantie
The Netherlands International Law Review
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Nee
Functie
Sector redacteur Lexplicatie voor niet-fiscale wetgeving van het Ministerie van Financiën
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur/bewerker Sdu Commentaar Faillissementswet
Instantie
Sdu
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
24-04-2007
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)