Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.J. van Boven

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.J. van Boven "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Commissie van Toezicht
Instantie
Penitentiaire inrichting "De Schie"
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Penitentiaire Inrichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Detachering vanuit het Gerechtshof Den Haag (leverende organisatie)
Instantie
Rechtbank Rotterdam (ontvangende organisatie)
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2015
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Rechtbank Rotterdam (ontvangende organisatie)
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-05-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2011
Datum eind
30-04-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
30-04-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
15-06-1998
Datum eind
30-06-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Rotterdam
Datum ingang
18-12-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
14-06-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
17-03-1994
Datum eind
14-06-1998
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-04-1991
Datum eind
31-03-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)