Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. U. van de Pol

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. U. van de Pol "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Gemeentelijke Ombudsman
Instantie
Gemeentelijke Ombudsman
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2005
Datum eind
01-06-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Privacy adviseur project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (BRP)
Instantie
ministerie BZK/ICTU
Plaats
Amsterdam-Den Haag
Datum ingang
01-02-2015
Soort bedrijf/instantie
Rijksoverheid
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie Persoonsgegevens gemeente Amsterdam
Instantie
Commissie Persoonsgegevens gemeente Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-11-2013
Soort bedrijf/instantie
Gemeente Amsterdam
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Vereniging van Eigenaren Baanderij
Instantie
Vereniging van Eigenaren Baanderij
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent basiscursus penitenitiar recht
Instantie
OSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent cursus executie van straffen en maatregelen
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1990
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
(plaatsvervangend) Lid
Instantie
Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, belast met rechtspraak
Datum ingang
01-12-2010
Datum eind
01-12-2016
Soort bedrijf/instantie
Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid begeleidingscommissie onderzoek passagiersinformatie MH17
Instantie
Onderzoeksraad veiligheid
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-08-2014
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Rijksoverheid
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter begeleidingscommissie hoger beroep
Instantie
WODC
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
01-07-2015
Soort bedrijf/instantie
WODC
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting It Eilaun
Plaats
Schiermonnikoog
Datum ingang
14-08-2003
Datum eind
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting tot behoud van de landschappelijke en culturele waarden van het eiland Schiermonnikoog)
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
25-11-1997
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Amsterdam
Datum ingang
19-08-1987
Datum eind
31-08-1998
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
02-08-1985
Datum eind
31-08-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
11-05-1989
Datum eind
31-08-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
25-02-1991
Datum eind
31-08-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
11-05-1989
Datum eind
31-08-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
09-05-1983
Datum eind
01-08-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)