Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. T.P.L. Bot

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. T.P.L. Bot "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-10-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Stichting Hofje Codde en van Beresteyn te Haarlem
Instantie
Stichting
Plaats
Heemstede
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
(ouderenzorg, caritas, vermogensbeheer)
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Pastoor Dellemijnstichting (caritas)
Instantie
Pastoor Dellemijnstichting (caritas)
Plaats
Heemstede
Datum ingang
01-01-1984
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Stichting Vrienden van 't Loo (caritas)
Instantie
Stichting Vrienden van 't Loo
Plaats
Heemstede
Datum ingang
01-01-1974
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad voor de rechtshandhaving
Instantie
Raad voor de rechtshandhaving
Plaats
Den Haag
Datum ingang
10-10-2014
Datum eind
10-10-2018
Soort bedrijf/instantie
Raad
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Plv. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, tevens directeur Strategie en Bedrijfsvoering
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
01-09-2014
Functie
Plv. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTB) tevens directeur (programma-)directie Regie
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-12-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
11-09-2014
Datum eind
30-09-2015
Functie
Fungerend hoofdofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Haarlem
Datum ingang
01-05-1997
Datum eind
01-01-2001
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
26-07-1990
Datum eind
30-04-1997
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Haarlem
Datum ingang
27-07-1984
Datum eind
25-07-1990
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Haarlem
Datum ingang
28-06-1983
Datum eind
26-07-1984
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
28-06-1977
Datum eind
27-06-1983

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)