Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. T.M. Snoep

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. T.M. Snoep "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-05-2015

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Managing partner
Instantie
De Brauw Blackstone Westbroek
Plaats
Amsterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Scholarship Fund Selection Committee
Instantie
Amsterdam University College
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
University College
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Board Columbia Summer Program
Instantie
Universiteit van Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Stichting Rechtswinkel
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting Rechtswinkel Amsterdam
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Maatschappelijke Adviesraad van Rechtsgeleerdheid
Instantie
Universiteit Utrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Universiteit Utrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Advisory Board
Instantie
Best Lawyers
Plaats
New York
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Netwerkorganisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Holland Financial Centre
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
SEO Economisch Onderzoek
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)