Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. T.J.P. van Os van den Abeelen

Rechtshof Den Haag

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. T.J.P. van Os van den Abeelen "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-12-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent bestuursprocesrecht
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter bezwaar- en adviescommissie / adviseur
Instantie
Ministeries van BZK en SZW
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Ministeries van BZK en SZW
Bezoldigd
Ja
Functie
Vrijwilliger
Instantie
Voedselbank
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Voedselbank
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter bezwaar- en adviescommissie
Instantie
Gemeente Hoorn
Plaats
Hoorn
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Gemeente Hoorn
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie Meijers
Instantie
Stichting Forum Utrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-03-2009
Soort bedrijf/instantie
Deskundigen internationaal strafrecht en vreemdelingenrecht
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-03-2013
Datum eind
30-06-2015
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
28-02-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
07-01-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
27-11-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Voorzitter
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
22-09-1986
Datum eind
30-12-2000
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
31-03-1994
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Haarlem
Datum ingang
04-04-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
15-11-1989
Datum eind
30-06-1992
Functie
Voorzitter
Instantie
Raad van beroep Amsterdam
Datum ingang
28-11-1988
Datum eind
30-06-1992
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Amsterdam
Datum ingang
02-04-1985
Datum eind
27-11-1988
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
20-12-1982
Datum eind
21-09-1986
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
15-05-1981
Datum eind
19-12-1982
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
02-09-1981
Datum eind
19-12-1982
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-1978
Datum eind
14-05-1981

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)