Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. T. Heukels

Rechtshof Den Haag

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. T. Heukels "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Co├Ârdinerend raadadviseur
Instantie
Ministerie van Justitie, Directie Wetgeving
Plaats
's-Gravenhage

Nevenbetrekkingen

Functie
Ambtelijk vertegenwoordiger
Instantie
Adviescommissie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
Commissie voor advies voor zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Gevolmachtigde van He4rt
Instantie
een bedrijf m.b.t. mode en design
Plaats
-
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
een bedrijf m.b.t. mode en design
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter Adviesraad voor Onderwijs
Instantie
Instituut Clingendael
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2006
Datum eind
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Adviesraad voor Onderwijs
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
20-11-2006
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)