Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.J. de Bruijn

Rechtshof Den Haag

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.J. de Bruijn "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-02-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. administrateur Vereniging van Eigenaren
Instantie
VvE
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
VvE
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
VvE
Plaats
Den Haag
Datum ingang
07-01-2008
Soort bedrijf/instantie
VvE
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-10-2013
Datum eind
31-01-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-01-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-12-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2006
Datum eind
30-11-2009
Functie
Co├Ârdinerend vice-president senior
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-2004
Datum eind
30-09-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
30-09-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)