Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.A.Th.M. Dekkers

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.A.Th.M. Dekkers "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Expert IHL (International Humanitarian Law)
Instantie
United Nations Security Council
Plaats
New York
Datum ingang
26-05-2015
Soort bedrijf/instantie
United Nations Security Council un Department of Political Affairs
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Alumni Adviesraad
Instantie
Maastricht University
Plaats
Maastricht
Datum ingang
05-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bezoldigd
Nee
Functie
Gastdocent internationaal strafrecht
Instantie
Universiteit Maastricht, Erasmus Universiteit Rotterdam
Plaats
Maastricht - Rotterdam
Datum ingang
01-12-2012
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
04-07-2002
Datum eind
30-06-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
15-08-2001
Datum eind
03-07-2002
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-08-1997
Datum eind
15-08-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
21-06-1995
Datum eind
14-08-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-1994
Datum eind
20-06-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-1994
Datum eind
20-06-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)