Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M.Y. Bonneur

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M.Y. Bonneur "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent Academie voor de rechtspraktijk
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Plaats
de cursuslocatie
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
verzorger van cursussen voor advocaten en bedrijfsjuristen
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent SSR
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2014
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
15-06-1998
Datum eind
31-03-2005
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
27-03-1997
Datum eind
14-06-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
14-06-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
26-03-1997
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-04-1991
Datum eind
26-03-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)