Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. M. Flipse

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. M. Flipse "

Beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-12-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-04-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
02-06-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-10-2013
Datum eind
30-11-2014
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-09-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
15-01-2002
Datum eind
30-06-2007
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
15-08-2001
Datum eind
14-01-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
25-04-2001
Datum eind
14-01-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)