Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.F.A. Husson

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.F.A. Husson "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter IKB Kip en IKB PSB
Instantie
Geschillencommissie Pluimvee en eieren
Plaats
Den Haag/ Zoetermeer
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Geschillencommissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Arbiter
Instantie
Stichting Arbitrage Visserij
Plaats
Den Haag/ Rijswijk
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege
Instantie
Stichting register arbeidsdeskundigen (SRA)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Productschap voor Pluimvee en Eieren
Plaats
Den Haag/ Amersfoort/ Zoetermee
Datum ingang
01-08-2009
Soort bedrijf/instantie
Tuchtgerecht
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Geschillencommissie Advocatuur
Instantie
Sichting Geschillen Commissie
Plaats
Den Haag/ Utrecht
Datum ingang
01-07-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent diverse PAO-opleidingen
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-07-2005
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent PAO-opleiding (gerechtelijke deskundige) en voorzitter examencommissie
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-07-2005
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter van de Raad voor Geschillen NBA
Instantie
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants( voorheen Nederlandse Orde van accountants-en administratieconsulenten)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
13-06-2005
Soort bedrijf/instantie
NovAa
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Instantie
Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2003
Soort bedrijf/instantie
Vereniging (NVIO)
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter van de Commissie van bezwaar (en beroep)
Instantie
Raad voor de rechtsbijstand
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-1998
Soort bedrijf/instantie
Raad voor Rechtsbijstand
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Tuchtrechter plv. voorzitter
Instantie
Productschap Vis
Plaats
Den Haag/ Rijswijk
Datum ingang
01-06-2011
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Productschap Vis
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter ontslagcommissie PBO
Instantie
SER
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
SER
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter Tuchtgerecht
Instantie
Productschap Vee en Vlees
Plaats
Den Haag/ Amersfoort/ Zoetermeer
Datum ingang
01-05-2005
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Tuchtgerecht
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent (procesrecht)
Instantie
Academie voor de rechtspraktijk (AVDR)
Plaats
Den Haag/ diverse
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Privaat opleidingsinstituut voor advocaten
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-07-2002
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Arnhem
Datum ingang
23-08-1984
Datum eind
31-08-1996
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Arnhem
Datum ingang
26-02-1982
Datum eind
22-08-1984

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)