Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.W. Wabeke

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.W. Wabeke "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Raad van toezicht
Instantie
Catharina Ziekenhuis
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
01-02-2018
Soort bedrijf/instantie
Ziekenhuis
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de Raad van Toezicht
Instantie
Het Blauwe Fonds
Plaats
Den Haag
Datum ingang
03-11-2009
Datum eind
03-11-2015
Soort bedrijf/instantie
Goede Doelen fonds
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Raad van toezicht Design Academy Eindhoven
Instantie
Design Academy (HBO instelling)
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
19-12-2003
Datum eind
01-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Hoge School
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Ombudsman verzekeringen en Ombudsman Financiële Dienstverlening (o.g.v. de WFT)
Instantie
Ombudsman
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
01-11-2010
Functie
Formeerder en Directeur Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Instantie
KiFiD
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
01-05-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-11-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
27-02-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-02-2006
Datum eind
31-10-2010
Functie
Hoofdofficier
Instantie
Arrondissementsparket Breda
Datum ingang
01-09-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Dordrecht
Datum ingang
19-01-1987
Datum eind
25-02-2000
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Eindhoven
Datum ingang
25-02-1993
Datum eind
25-02-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
25-02-2000
Datum eind
25-02-2000
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-1992
Datum eind
31-08-1994
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
29-12-1988
Datum eind
30-11-1992
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Breda
Datum ingang
02-09-1983
Datum eind
28-12-1988
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Breda
Datum ingang
24-07-1982
Datum eind
01-09-1983
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
03-05-1976
Datum eind
23-07-1982

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)