Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.J. van Eck

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.J. van Eck "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Staatsraad Afdeling Bestuursrechtspraak
Instantie
Raad van State
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2011

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid commissie van toezicht bescherming persoonsgegevens BES eilanden
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Bezwarenadviescommisie personele aangelegenheden
Instantie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bezoldigd
Nee
Functie
Coach
Instantie
Intercoach en SSR
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter begeleidingscommissie evaluatie plan veiligheid en gevangeniswezen Ned. Antillen
Instantie
Ministerie BZK
Plaats
Den Haag
Datum ingang
30-03-2015
Datum eind
01-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Ministerie
Bezoldigd
Nee
Functie
Onderzoek en advies over een personele aangelegenheid in opdracht van het ministerie van BZK.
Instantie
Ministerie van BZK
Plaats
Den Haag
Datum ingang
07-01-2015
Datum eind
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad voor de rechtshandhaving (Curacao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba)
Instantie
Raad voor de rechtshandhaving
Plaats
Curacao
Datum ingang
10-10-2010
Datum eind
10-10-2014
Soort bedrijf/instantie
-
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht Jeugdzorginstelling Xonar (Zuid Limburg)
Instantie
Raad van Toezicht van Jeugdzorginstelling XONAR
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-06-2006
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Xonar, instelling van Jeugdzorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Lid commissie van deskundigen toetsing landstatus Curacao en Sint Maarten (Ministerie van Algemene Zaken,detachering vanuit het Openbaar Ministerie)
Instantie
-
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
01-09-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
23-11-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
26-03-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Hoofdofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
01-10-1999
Datum eind
01-11-2006
Functie
Hoofdofficier
Instantie
Openbaar Ministerie Aruba
Datum ingang
01-07-1994
Datum eind
30-06-1997
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
04-03-1992
Datum eind
30-06-1994
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1987
Datum eind
03-03-1992
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
22-04-1986
Datum eind
31-03-1987
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
04-03-1985
Datum eind
21-04-1986

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)