Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.H.W. de Planque

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.H.W. de Planque "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-06-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter College van Beroep van het Nederlandse Genootschap van Bedrijfsjuristen
Instantie
College vvan Beroep van het Nederlandse Genootschap van Bedrijfsjuristen
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Beroepsinstantie/ beropesorganisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Raadsheer plv. College van Beroep voor het bedrijfsleven
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1989
Soort bedrijf/instantie
Rechtspraak
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
28-05-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-12-2005
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-06-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
16-05-2004
Datum eind
30-11-2005
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
17-11-2000
Datum eind
15-05-2004
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Rotterdam
Datum ingang
17-11-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
18-01-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Rotterdam
Datum ingang
12-05-1998
Datum eind
16-11-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
12-05-1998
Datum eind
16-11-2000
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
20-02-1995
Datum eind
11-05-1998
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
07-07-1993
Datum eind
19-02-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
19-05-1983
Datum eind
06-07-1993
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Rotterdam
Datum ingang
12-04-1988
Datum eind
30-06-1992
Functie
Raadsheer
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-10-1985
Datum eind
01-09-1989
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
12-03-1986
Datum eind
11-04-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)