Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.H. Wesselink

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.H. Wesselink "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent (introductiecursus OM)
Instantie
SSR
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Bouwman
Plaats
Capelle a/d IJssel
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Stichting Bouwman
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie van Beroep Amateurvoetbal
Instantie
KNVB District West II
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
KNVB
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Interim-manager Sint Maarten, Dutch Kingdom
Instantie
Justitie
Plaats
Philipsburg
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Justitie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-10-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
21-07-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
03-11-1982
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
01-03-2007
Datum eind
29-02-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
12-10-2000
Datum eind
23-03-2007
Functie
Plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-2005
Datum eind
28-02-2007
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
12-05-1998
Datum eind
31-03-2005
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-05-1993
Datum eind
11-05-1998
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
13-05-1987
Datum eind
30-04-1993
Functie
Officier
Instantie
Openbaar Ministerie N.A.
Datum ingang
01-05-1989
Datum eind
30-04-1993
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-05-1986
Datum eind
12-05-1987
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
26-08-1980
Datum eind
12-05-1986

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)