Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.G.B. Pikkemaat

Rechtshof Den HaagBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.G.B. Pikkemaat "

Beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Research-fellow bij Onderzoekscentrum Onderneming en Recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid
Instantie
Radboud Universiteit
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid van de Rechts- en Bestuurskundige Afdeling
Instantie
Thijmgenootschap
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
04-04-2011
Soort bedrijf/instantie
genootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool
Instantie
Haagse Hogeschool
Plaats
Den Haag
Datum ingang
18-06-2007
Soort bedrijf/instantie
Hogeschool
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter van de Geschillenadviescommissie
Instantie
Haagse Hogeschool
Plaats
Den Haag
Datum ingang
18-06-2007
Soort bedrijf/instantie
Hogeschool
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2015
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
11-09-2008
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)